1. OVEREENKOMST:  Als alle details besproken zijn en de huurder akkoord gaat met de voorwaarden waaronder  verhuur  kan plaatsvinden, ontvangt de huurder een boekingsformulier. Op dit formulier moet worden ingevuld: naam en geboortedata van de huurder en zijn medehuurders, de huurperiode, de huurprijs en eventuele aanvullende diensten. Na ontvangst door verhuurder van dit boekingsformulier zal een factuur worden opgemaakt.

N.B. Huurder kan een optie nemen van 5 dagen om tickets e.d. te regelen. Indien zich een andere huurder aandient tijdens deze periode krijgt de eerste aanvrager 24 uur de tijd om e.e.a. te bevestigen.

2. FACTUUR:  Zodra u de factuur ontvangt dient verhuurder binnen 8 dagen 50% van de totale huursom vermeerderd met de waarborgsom op haar rekening bijgeschreven te zien worden. Zodra de aanbetaling binnen is, is de boeking definitief. Het restant van het factuurbedrag dient uiterlijk 6 weken voor aankomst in het bezit te zijn van verhuurder. Indien de boeking binnen 6 weken voor aankomst wordt gedaan dient het volledige factuurbedrag per direct te worden voldaan.

3. WAARBORGSOM:  Per boeking zal een waarborgsom van € 200,- worden gevraagd. Deze borg zal binnen 7 dagen na vertrek, na aftrek van afgesproken kosten (water en elektra) en eventueel door u aangebrachte schade,  worden teruggestort op uw rekening.

4. BEVESTIGING:  Zodra bij ons de aanbetaling en restant hoofdsom zijn bijgeschreven ontvangt u van ons een bevestiging per mail. De aanbetaling betekent tevens dat u akkoord gaat met deze boekingsvoorwaarden.

5. WIJZIGING DOOR DE HUURDER:  Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder om wijzigingen verzoeken. Deze wijzigingen zullen in alle redelijkheid en billijkheid worden doorgevoerd. Wijzigingen leiden echter nooit tot restitutie van al betaalde of van vermindering van het oorspronkelijke factuurbedrag.

6. ANNULERING:  Het kan gebeuren dat een reis geannuleerd moet worden.
– Bij annulering tot 12 weken voor aankomst rekenen wij 25% van de huursom
– Bij annulering tot 8 weken voor aankomst rekenen wij 40% van de huursom
– Bij annulering tot 4 weken voor aankomst rekenen wij 60% van de huursom
– Bij annulering tot 7 dagen voor aankomst rekenen wij 80% van de huursom
– Bij annulering na 7 dagen voor aankomst rekenen wij 100% van de huursom

WIJ ADVISEREN MET KLEM OM EEN REIS/ANNULERINGSVERZEKERING AF TE SLUITEN!

7. ANNULERING DOOR VERHUURDER: Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Gewichtige omstandigheden zijn zodanig dat in alle redelijkheid verhuurder niet gehouden kan worden aan de overeenkomst. Hieronder rekenen wij brand, natuurrampen, verkoop van woning e.d. In dit geval zal verhuurder er alles aan doen om vervangende accommodatie te zoeken die minstens zo goed is als de oorspronkelijke accommodatie. Indien de oorzaak van deze omstandigheden aan de huurder kunnen worden toegerekend komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de huurder.

8. HUIDIEREN: Het meebrengenvan huisdieren is niet toegestaan.

9. BEZOEK: Het is niet toegestaan om, anders dan de aangegeven huurders die in de woning verblijven, in de woning bezoek van meer dan twee personen te ontvangen.

10. ROKEN: Het is in de accommodatie ten strengste verboden om binnenshuis te roken.

11. TOEZICHT: De beheerder ter plaatse zal actief toezien op naleving van voornoemde voorwaarden. Bij overtreding hiervan zal hij, in overleg met de verhuurder, maatregelen treffen.

11. VERZEKERINGEN: De eigenaar van uw accommodatie heeft het huis en inboedel verzekerd. Uw eigendommen zijn echter niet meeverzekerd. Wij raden u aan om een deugdelijke reisverzekering af te sluiten.

12. AANSPRAKELIJKHEID VERHUURDER: Verhuurder is niet aansprakelijk voor:
– Diefstal, schade of verlies tijdens de huurperiode van de woning
– Ongevallen in en om de woning.
– Ongevallen in en om het zwembad.
– Tijdelijke storingen van apparatuur in en om de woning.
– Tijdelijke storingen in water- en stroomvoorziening.
– Overlast van activiteiten van buiten het gehuurde perceel.
– Overmacht van welke aard dan ook.